Συνδεθείτε μαζί μας

George D. Behrakis Ερευνητικό Εργαστήριο

Το George D. Behrakis Ερευνητικό Εργαστήριο είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής Εργαστήριο, δωρεά του Behrakis Foundation Boston MA προς την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. 

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι: 

  • να λειτουργεί στα πλαίσια του οράματος του δωρητή, 
  • να παρακολουθεί τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στην πνευμονολογία και τον λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής
  • να προάγει την πρόληψη και τη διακοπή του καπνίσματος ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες.
  • να προάγει τις διεθνείς συνεργασίες για την αντιμετώπιση του καπνίσματος.

 

Η επιστημονική έρευνα του εργαστηρίου επικεντρώνεται σε:

  • μελέτη της Μηχανικής της Αναπνοής
  • μελέτη της επίδρασης του ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος στο αναπνευστικό σύστημα
  • σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων που σκοπό έχουν την πρόληψη και τη διακοπή του καπνίσματος με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική και εφηβική ηλικία

Εξοπλισμένο με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και πιστοποιημένο κατά το σύστημα ποιότητας ISO (BS EN ISO 9001:2008), το Εργαστήριο κάτω από τα έμπειρα χέρια ειδικών στον τομέα της Πνευμονολογίας, προσφέρει ένα μεγάλο εύρος από δοκιμασίες λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής σε ένα φιλικό, καλαίσθητο περιβάλλον. 

Οι λειτουργικές δοκιμασίες της αναπνοής, πραγματοποιούνται αφενός σε εθελοντές στο πλαίσιο των ερευνητικών μελετών, αφετέρου σε ασθενείς  για την διάγνωση ή την παρακολούθηση της πορείας της νόσου τους:

Σπιρομέτρηση και καμπύλη ροής-όγκου, σωματική πληθυσμογραφία, στατικοί πνευμονικοί όγκοι, αντιστάσεις ροής, έκπλυση αζώτου, διαχυτική ικανότητα, μέτρηση μέγιστης εισπνευστικής και εκπνευστικής πίεσης, πίεση σύγκλεισης αεραγωγών, εκπνεόμενο μονοξείδιο αζώτου , ταλαντωσιμετρία, εκνέφωμα αναπνοής.

Σε όλους τους καπνιστές που επισκέπτονται το Εργαστήριο παρέχονται  εξατομικευμένες διαλέξεις για τις βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα, καθώς και για τη συσχέτισή του με τα ευρήματα των εξετάσεων και τη νόσο τους. Αναφέρονται τα οφέλη από τη διακοπή του, γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης του κινήτρου διακοπής, ενώ επιπλέον ενημερώνονται για τις μεθόδους και τα διαθέσιμα μέσα απεξάρτησης.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το George D. Behrakis Ερευνητικό Εργαστήριο συνεργάζεται με κορυφαίους παγκοσμίως Οργανισμούς στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Δημόσιας Υγείας, όπως το Harvard School of Public Health, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Το εργαστήριο έχει σχεδιάσει και υλοποιεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, τη smokefreegreece δράση. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου έχουν συμβάλλει στη σημαντική μείωση της επίπτωσης του καπνίσματος στην Ελλάδα.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Σύμπλευση, το εργαστήριο μεταφέρει κάθε χρόνο στα ελληνικά ακριτικά νησιά το πνευμονολογικό ιατρείο με τις σπιρομετρήσεις καθώς και τις ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη του καπνίσματος στη σχολική κοινότητα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ George D. Behrakis Ερευνητικό Εργαστήριο: