Συνδεθείτε μαζί μας

Διεθνής Δραστηριότητα

Η Εταιρεία µας είναι τακτικό Μέλος της ∆ιεθνούς ΄Ενωσης κατά του Καρκίνου (UICC), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντικαρκινικών Εταιρειών (ECL), τµηµάτων του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ. – WHO) και διαφόρων Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στα πλαίσια του προγράµµατος «∆ηµόσιας Υγείας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία είναι επιπλέον Μέλος των Ευρωπαϊκών ∆ικτύων για την καταπολέµηση του καπνίσµατος ENSP.

Στα πλαίσια των εργασιών των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών τούτων Οργανισµών, Μέλη της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας συµµετείχαν τόσο στις επιµέρους δράσεις των Οργανισµών αυτών, όσο και σε συσκέψεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους.

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στελέχη της Εταιρείας µας είναι µέλη Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίζουν να εκπροσωπούν τη Χώρα µας και την Εταιρεία ως εµπειρογνώµονες αρκετές φορές κάθε χρόνο.

Ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Σταύρος Μπεσµπέας, είναι µέλος της Εθνικής Επιτροπής Ελέγχου του Καπνίσµατος του ΥΥΚΑ. Ως νόµιµος εκπρόσωπος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας υπέγραψε τη Χάρτα της Αντικαπνιστικής Εκστρατείας στην Ελλάδα µαζί µε τον Dean του Πανεπιστηµίου Harvard – Boston ΗΠΑ, και των Υπουργών Υγείας και Παιδείας, όπως επίσης και το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Cambridge – UK.

Ο κ. Νικόλαος Χούλης, Καθηγητής της Φαρµακευτικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα: «Μεταφραστική Έρευνα για τον Καρκίνο» (Translational Cancer Research – TRANSCAN) που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ (FP7) στη θεµατική περιοχή της υγείας, προς όφελος των ογκολογικών ασθενών µε την υλοποιήση στοχευµένων παρεµβάσεων στη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και µέριµνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια (2011-2014) και συντονίζεται από το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

Ο κ. Νικόλαος Χούλης, έχει επίσης ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής Λίστας Τιµών Φαρµάκων του ΕΟΦ.

Ο κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, µέλος τους ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, υπεύθυνος και Επιστηµονικός ∆ιευθυντής του Κέντρου Έρευνας του Καπνίσµατος και Καρκίνου του Πνεύµονος, όπως επίσης και για τα τέσσερα Εκπαιδευτικά Σεµινάρια για τον καρκίνο του πνεύµονα, σε συνεργασία µε το Cambridge University – UK,  είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας της Αναπνοής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Adjunct Professor of Harvard School of Public Health, President of European Network of Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσµατος.

 

Προγράμματα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Είναι προγράµµατα που ενισχύουν την Ευρωπαϊκή προβολή της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και συγχρόνως έχουν κάλυψη χρηµατοδότησης, αλλά κυρίως ευαισθητοποιούν το κοινό.

1) Το Κέντρο Έρευνας Καπνίσµατος και Καρκίνου του Πνεύµονος αποτελεί το κύριο ερευνητικό όργανο του προγράµµατος HEART ΙΙ (llenic Action for Research against Tobacco) στην Ελλάδα που συνδέει το Υπουργείο Παιδείας διά  Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το Υπουργείο Υγείας,  την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Το Κέντρο, έπαιξε κύριο ρόλο στη διοργάνωση του 4ου Συνεδρίου «Μαθαίνω να µην καπνίζω» και εν γένει στην αντικαπνιστική εκστρατεία στη χώρα µας.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

  • Επιδηµιολογία και Παθογένεια του Καρκίνου του Πνεύµονα
  • ∆ιαγνωστική προσέγγιση του Καρκίνου του Πνεύµονα
  • Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύµονα βάσει διεθνών οδηγιών (2012)
  • Θεραπεία Καρκίνου του Πνεύµονα
  • ∆ιαχείριση µονήρους πνευµονικού όζου (διεθνείς οδηγίες 2012)
  • Η επίδραση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στον Καρκίνο του Πνεύµονα

 

2) Έγκαιρη ∆ιάγνωση του καρκίνου παχέος εντέρου µε την αποκάλυψη της αφανούς αιµορραγίας στα κόπρανα (Haemoccult Test) ασυµπτωµατικών ατόµων ηλικίας 40-75 ετών. Όταν το test είναι θετικό συνιστάται κολονοσκόπηση. Τα αποτελέσµατα είναι σηµαντικά και περιλαµβάνουν αρχικό στάδιο καρκίνου παχέος εντέρου και αδενωµατώδεις πολύποδες.

Σε προηγούµενη µελέτη (Σ.Μπεσµπέας και Συνεργάτες), επί 30.455 ασυµπτωµατικών ατόµων ηλικίας 45-75 ετών και επί  592 θετικών Haemoccult Test που υπεβλήθησαν σε κολονοσκοπήσεις, διεγνώσθησαν 82 καρκίνοι, εκ των οποίων 21 ήσαν αρχικού σταδίου (25,6%), 39 σταδίου Β’ (47,5%) και 178 αδενωµατώδεις πολύποδες. Ως εκ τούτου, η µελέτη αυτή επιβεβαιώνει άλλες διεθνείς µελέτες (USA – UK – ∆ανία) στις οποίες αναφέρονται το ίδιο σηµαντικά αποτελέσµατα διάγνωσης καρκίνου παχέος εντέρου και το σπουδαιότερο, ελάττωση της θνησιµότητας από 15% - 33% (ΗΠΑ – UK – ∆ανία).

Το Πρόγραµµα έχει ενισχυθεί από εκταµιευθέν ποσόν του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου επί τρεις διετίες, αρχικά 15.000 ευρώ και µετέπειτα 12.000, µετά από κρίση και απόφαση της Επιτροπής Ογκολογίας και του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Το Πρόγραµµα συνεχίζεται από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και υπεύθυνος του Προγράµµατος αυτού είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Σταύρος Σ.Μπεσµπέας, Καθηγητής Χειρουργικής.