Συνδεθείτε μαζί μας

Cryoablation: Εφαρμογές-Νεώτερα Δεδομένα

Καθώς το πεδίο της γνώσης μεταβάλλεται ταχύτατα, η εξελισσόμενη τεχνολογία και οι προσφερόμενες θεραπευτικές επιλογές αναπτύσσονται συνεχώς.

Μ’ αυτές τις σκέψεις η Γ’ Κλινική Μαστού του νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ» συγκεντρώνει μια ομάδα εξαιρετικών επιστημόνων και οργανώνει το Σάββατο 9 Μαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», την δεύτερη επιστημονική ημερίδα της με τίτλο: «Cryoablation: Εφαρμογές Νεώτερα Δεδομένα». 

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις της μεθόδου της κρυοπηξίας – κρυοχειρουργικής και την εφαρμογή της στην καθημερινή κλινική και χειρουργική πράξη σε ένα μεγάλο εύρος ιατρικών εφαρμογών και ειδικοτήτων. 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους και θα δοθούν 4 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης