Συνδεθείτε μαζί μας

Σεξουαλική Αγωγή στα Σχολεία!

Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται για τα θέματα που αφορούν την υγεία τους από πολύ μικρή ηλικία, ώστε η Αγωγή Υγείας να αποτελέσει βασικό συστατικό της καθημερινότητάς τους σε όλη τους τη ζωή.

Ιδιαίτερα όμως η Σεξουαλική Αγωγή παρ’ ότι σαν κύριο στόχο έχει την πρόληψη και την αντιμετώπιση των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων, συνεισφέρει σημαντικά και στην ατομική ανάπτυξη και στην καλλιέργεια ισορροπημένων διαπροσωπικών σχέσεων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο το Παράρτημά μας στη Λοκρίδα συμμετέχοντας δραστήρια στο πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας και Σχολείο» διοργάνωσε την 21 Μαρτίου 2018 μια επιτυχημένη ημερίδα με θέμα «Σεξουαλική Αγωγή & Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα». Το πρόγραμμα της ημερίδας επιμελήθηκε η ιατρός-γυναικολόγος Παναγιώτα Μπουρντά, Γ.Γ. του Παραρτήματός μας στη Λαμία.

Οι νεαροί μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων της Μαλεσίνας και του Μαρτίνου είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να ακούσουν αλλά και να συμμετάσχουν στην ημερίδα με εύστοχες ερωτήσεις, να συζητήσουν και να προβληματιστούν.

Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και την άριστη συνεργασία με τις διευθύντριες των σχολείων της Μαλεσίνας και του Μαρτίνου, κα Μαρία Μπαφούτσου, κα Πελαγία Παναγιώτου, κα Γεωργία Παπαθανασίου, και του διευθυντή κ. Κακαβα. Μετά την οικογένεια το σχολείο είναι καθοριστικός παράγοντας για την διαμόρφωση της νέας γενιάς. Τους ευχαριστούμε και συγχαίρουμε το Παράρτημα Λοκρίδος για την αξιόλογη πρωτοβουλία του.