Συνδεθείτε μαζί μας

Καλοσωρίζουμε τη νέα μας Ιστοσελίδα!

Η Πληροφορική στη σημερινή εποχή, αποτελεί επιστημονική κατάκτηση του ανθρώπου, άμεσης και παγκόσμιας επικοινωνίας, που καταργεί την απόσταση και το χρόνο.

Τα επιτεύγματα αυτά του ανθρώπινου νου τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η ευεργεσία που προσδίδεται στον άνθρωπο, είναι η εξαιρετική ποιότητα ζωής του και πιθανολογείται και η ελάττωση της δαπάνης διαβίωσης, όπως επίσης και η μακροβιότης του.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στερείται μονίμων εσόδων και όλες οι δραστηριότητες για τη φροντίδα της υγείας του ανθρώπου και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, στηρίζονται στις χορηγίες των «καλών κ’ αγαθών» ανθρώπων.

Έτσι κσι η ιστοσελίδα μας, έχει καθυστερήσει να συγκροτηθεί σύμφωνα με τους επιστημονικούς όρους και κανόνες της πληροφορικής. Τώρα όμως, ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, να καλυφθεί το κενό της ατελούς ιστοσελίδας.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε, αυτή η δραστηριότις μας, να είναι επωφελής για την Κοινωνία των Πολιτών και χρήσιμη για την πληροφορησή των.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΜΠΕΣΜΠΕΑΣ

Καθηγητής Χειρουργικής

besbeas@me.com