Συνδεθείτε μαζί μας

Γ’ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης Νοσηλευτών στη Χημειοθεραπεία

Ο Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος διοργανώνουν το Γ’ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης Νοσηλευτών στη Χημειοθεραπεία

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα των Τμημάτων Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

Θα χορηγηθούν Πιστωτικές Μονάδες ECTS (European Credit Transfer System) από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διεθνή μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από την επιτροπή μοριοδότησης του ΕΣΝΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια του ICN. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

16.00- 18.00 Ομιλητής: κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου

 1. Ορισμός Χημειοθεραπείας
 2. Ιστορική αναδρομή
 3. Βασικές αρχές
 4. Κυτταρικός πολλαπλασιασμός
 5. Ανάπτυξη του Όγκου
 6. Μηχανισμοί δράσης των κυτταροστατικών φαρμάκων
 7. Κατάσταση σωματικής ικανότητας
 8. Υπολογισμός σωματικής επιφάνειας
 9. Υπολογισμός δόσης
 10. Συνδυαστική χημειοθεραπεία
 11. Χημειοανθεκτικότητα
 12. Κλινικές δοκιμές

18.00- 18.30 Διάλειμμα

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

18.30 - 20.30 Ομιλητής: κ. Μαντώ Νικολαΐδη

 1. Αλκυλιούντες παράγοντες
 2. Νιτροζουρίες
 3. Αναστολείς της τοποισομεράσης
 4. Αντικαρκινικά αντιβιωτικά
 5. Αντιμεταβολίτες
 6. Αντιμικροσωληναριακοί παράγοντες
 7. Πλατινοειδή
 8. Συνηθέστερα χημειοθεραπευτικά σχήματα

 

Τρίτη 10 Μαρτίου

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

16.00- 18.00 Ομιλητής: κ. Βασίλειος Ραμφίδης 

Τοξικότητα ανά σύστημα

18.00- 18.30 Διάλειμμα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

18.30-20.00 Ομιλητής: κ. Χρυσούλα Κουλουκούρα

 Ασφαλής διαχείριση χημειοθεραπευτικών ουσιών - Μέτρα προφύλαξης

 

Δευτέρα 16 Μαρτίου

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

16.00 - 18.00 Ομιλητές: κ. Θεοχάρης Κωσταντινίδης, κ. Ελένη Πανάγου

Αξιολόγηση - εκπαίδευση αρρώστου

18.00 - 18.30 Διάλειμμα

18.30-20.00 Ομιλητής: κ. Δήμητρα Μαυροειδή, κ. Αθηνά Νούκου

Κεντρικοί και Περιφερικοί Καθετήρες.

 

Δευτέρα 30 Μαρτίου

 

16.00 - 18.00 Γραπτές εξετάσεις

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και αιτήσεις εγγραφής και δίνονται από τη γραμματεία του Ε.Σ.Ν.Ε. (τηλ: 210 7702861, 210 7485307)

 

Συνημμένα αρχεία: