Συνδεθείτε μαζί μας

Αντικαπνιστικά Σεμινάρια Λειτουργών Υγείας 2018!

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία διοργανώνει Σεμινάριο Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Λειτουργών Υγείας για την αντιμετώπιση της μάστιγας του καπνίσματος

Το Σεμινάριο να λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας, Αν. Τσόχα 18 – 20 Αμπελόκηποι 3ος όροφος, εκάστη Τρίτη και Πέμπτη 4 μμ– 6μμ. Η διάρκεια του Σεμιναρίου θα ολοκληρωθεί  σε 8 δίωρα.

Η ημερομηνία έναρξης προβλέπεται να  είναι  στις  15 /5/2018

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής με στοιχεία τους και την ιδιότητά τους  που πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: info@cancer-society.gr ή με fax στο 210.38.31.406. 

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (20 – 30 άτομα) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τρίτη 15 Μαΐου και ώρα 16.00 μμ – 18.00 μμ

 • Ιστορία του καπνού
 • Κάπνισμά παγκόσμια επιδημία  
 • Ελληνική και Διεθνής Νομοθεσία 

Ομιλητές: Ε. Φιλόπουλος – Ν. Κορδιολής

 

Πέμπτη  17 Μαΐου και ώρα 16.00 μμ – 18.00 μμ

 • Τοξικότητα Καπνού
 • Παθητικό Κάπνισμα
 • Είδη καπνικών προϊόντων
 • Ηλεκτρονικό τσιγάρο

Ομιλητές: Ε. Χονδρού - Μ. Σαλομίδου - Χ. Μαρκέτος - Ε. Φιλόπουλος

 

Τρίτη  22 Μαΐου και ώρα 16.00 μμ – 18.00 μμ

Κάπνισμα, επίδραση στο Αναπνευστικό

 • Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής
 • Νοσήματα αναπνευστικού και Λοιμώξεις 
 • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Καρκίνος πνεύμονα

Ομιλητές: Δ. Μπισιρτζόγλου – Μ. Κοντογιώργη - Α. Ζέτος

 

Πέμπτη  24 Μαΐου  και ώρα 16.00 μμ – 18.00 μμ

Επίδραση σε άλλα συστήματα του οργανισμού

 • Κάπνισμα. Επίδραση στα αγγεία και την καρδία
 • Βλαπτικές επιδράσεις στην στοματοφαρυγγική κοιλότητα
 • Ενδοκρινολογικά προβλήματα
 • Επιδράσεις στο ουροποιογεννητικό 

 Ομιλητές: Κ. Νικολαϊδης - Π. Κληρίδης – Γ. Γκαρδιακός

 

Τρίτη 29 Μαΐου  και ώρα 16.00 μμ – 18.00 μμ

Διαδικασίες διακοπής του καπνίσματος (α)

 • Ο καπνιστής ως ασθενής
 • Τεχνικές αντιμετώπισης του καπνίσματος
 • Σύντομη ιατρική αντικαπνιστική παρέμβαση
 • Ιατρεία διακοπής του καπνίσματος
 • Τηλεφωνική Γραμμή

Ομιλητές: Ε. Φιλόπουλος – Χ. Μαρκέτος  - Α. Ζέτος – Ν. Κορδιολής

 

Πέμπτη 31 Μαΐου και ώρα 16.00 μμ – 18.00 μμ

Τρόποι αντιμετώπιση της μάστιγας του καπνίσματος

 1. σε μαθητές σχολικής ηλικίας
 2. σε εφήβους 
 3. κάπνισμα και εγκυμοσύνη

Ομιλητές: Ν. Κορδιολής - Ε. Φιλόπουλος 

 

Τρίτη  5 Ιουνίου και ώρα 16.00 μμ – 18.00 μμ

Διαδικασίες διακοπής του καπνίσματος (β)

 • Φαρμακευτική θεραπεία
 • Εξάρτηση
 • Ψυχολογική υποστήριξη σε ειδικές ομάδες

 Ομιλητές: Χ. Μαρκέτος  -  Ι. Ντίνος  -   Α. Ζέτος  -  Μ. Σαλομίδου

Συνημμένα αρχεία: