Συνδεθείτε μαζί μας

Τι γνώμη έχετε για τον «Άγιο Σάββα»;

Ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών λειτουργεί από τις 12 Σεπτεμβρίου 2019  στο Γενικό  Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών (Γ.Α.Ο.Ν.Α.) «Ο Άγιος Σάββας».
Ασθενείς, συνοδοί, επισκέπτες και εργαζόμενοι ανώνυμα, ηλεκτρονικά και αξιόπιστα μπορούν και αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε 6 ταυτόχρονα σημεία του Νοσοκομείου.
Αξιολογούνται ταυτόχρονα τμήματα πρώτης γραμμής του νοσοκομείου, αλλά και του παραρτήματος, Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», σε επιλεγμένα σημεία και με έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό.
Τα αποτελέσματα εξάγονται ηλεκτρονικά αυτόματα, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και διαφάνεια

Σύμφωνα με τον Διοικητή του νοσοκομείου κ. Γεώργιο Δενδραμή, στους επόμενους μήνες θα είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων συμπερασμάτων τόσο για τα ποσοστά ικανοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνολικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο τμημάτων αλλά και κατηγοριών (για ιατρική υπηρεσία, νοσηλευτική, διοικητική και καθαριότητα)
Το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης είναι το μοναδικό που λειτουργεί σε δημόσια δομή υγείας, ενώ ελάχιστα αντίστοιχα συστήματα έχουν εγκατασταθεί στον ιδιωτικό τομέα.
Τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα που αφορούν την περίοδο από 12/9/19 έως 31/10/19  είναι εξόχως ενθαρρυντικά αφού όπως βλέπουμε εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης.