Συνδεθείτε μαζί μας

Διακρίσεις στην απασχόληση για επιβιώσαντες από καρκίνο

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Rice των Η.Π.Α. υποδύθηκαν άτομα που ψάχνουν απασχόληση δηλώνοντας στους εργοδότες πως είναι επιβιώσαντες από καρκίνο. Διαπίστωσαν πως οι πιθανότητες τους να προσληφθούν ήταν αρκετά μικρότερες από την ομάδα των ερευνητών  που αιτήθηκαν απασχόληση χωρίς να δηλώσουν ιστορικό με πρόβλημα υγείας.
Φαίνεται πως παρ’ όλες τις προσπάθειες για την εξάλειψη των διακρίσεων και παρά τις μεγάλες επιτυχίες που έχουν σημειωθεί στις Η.Π.Α. για άλλες περιπτώσεις διακρίσεων, όταν πρόκειται για άτομα που επιβιώνουν του καρκίνου και ενώ είναι γενικευμένη η εκτίμηση και η ηθική στήριξη των συμπολιτών τους, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ακόμα σημαντικές προκαταλήψεις στο θέμα της πρόσληψης τους από επιχειρήσεις για να εργαστούν.
Οι υπεύθυνοι της έρευνας τονίζουν ότι είναι αναγκαία ως επόμενο βήμα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση η εκπαίδευση αφενός των εργοδοτών (διευθυντών των επιχειρήσεων) να αντιμετωπίζουν σωστά  και όχι προκατειλημμένα τους αιτούντες εργασία με προβλήματα υγείας και αφετέρου να μάθουν και οι ίδιοι οι πρώην ασθενείς να παρουσιάζουν στις συνεντεύξεις τους καλύτερα τον εαυτό τους και τις δυνατότητες τους.
Γενικότερα αυτή η προκατάληψη δεν διορθώνεται με νόμους, αλλά με την ανασκευή της  λανθασμένης αντίληψης, που και στη χώρα μας είναι διαδεδομένη, για το πόσο ικανός για δουλειά είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει διαμέσου μία μεγάλης δοκιμασίας όπως είναι η διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου. Δεδομένης της πολύ μεγάλης βελτίωσης στην επιβίωση, αλλά και την ενδυνάμωσης της θέλησης όσων ασθένησαν, σε τίποτα δεν υπολείπονται οι εργασιακές ικανότητες και δυνατότητες όσων έχουν επιζήσει του καρκίνου.