Συνδεθείτε μαζί μας

Χρήστος Ριζιώτης

Ο Δρ. Χρήστος Ριζιώτης είναι Ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

Πως μια διεπιστημονική συνεργασία τεχνολογίας και ιατρικής επιστήμης μπορεί να επιτρέψει την μετουσίωση μιας απλής ιδέας σε ένα ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο!