Συνδεθείτε μαζί μας

Φιορίτα Πουλακάκη

3ο Τμήμα Μαιευτικής & Γυναικολογίας , Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών , Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» , Αθήνα , Ελλάδα, Γενικό Νοσοκομείο « Metropolitan » , Αθήνα , Ελλάδα