Συνδεθείτε μαζί μας

Δ. Αναστασίου

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Μονάδα Εργοφυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κοινή πεποίθηση ότι η σωστή διατροφή σε συνδυασμό με την άσκηση  είναι βασικοί παράγοντες υγείας. Έχει πλέον επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι η ποιότητα της ζωής και η μακροβιότητα του ατόμου...