Συνδεθείτε μαζί μας

Γεώργιος Ε. Τριχίλης

Ο Γεώργιος Ε. Τριχίλης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, DEA Δικαίου Περιβάλλοντος

Η σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος ήταν κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ιστορικής της πορείας εις βάρος του Ανθρώπου. Το αδύνατο, δηλαδή, μέρος του διπόλου αυτού ήταν ο Άνθρωπος. Μόλις προσφάτως,...