Συνδεθείτε μαζί μας

Α. Κυζιλής

Ακτινολόγος εξειδικευμένος, 
στη διάγνωση μαστογραφιών

Σε όλο το Δυτικό κόσμο ο καρκίνος του μαστού εμφανίζει τα τελευταία χρόνια συνεχή αύξηση. Οι γυναίκες πρέπει να ψηλαφούν τους μαστούς τους από νεαρή ηλικία ώστε να μπορούν έγκαιρα να εντοπίζουν τυχόν διαφορές.