Συνδεθείτε μαζί μας

Αλέξανδρος Παπαδημητρίου

O Αλέξανδρος Παπαδημητρίου είναι Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας

Η μεσογειακή διατροφή, η σωματική και η πνευματική άσκηση μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη του 1/3 των περιστατικών