Συνδεθείτε μαζί μας

Αγγελική Ταβερναράκη

Η Αγγελική Ταβερναράκη είναι τ. Διευθύντρια του τμήματος Αξονικής Τομογραφίας του Νοσοκομείου «ο Άγιος Σάββας»

Μερικές από τις εξελιγμένες απεικονιστικές μεθόδους είναι ο πολυτομικός ελικοειδής αξονικός τομογρά;φος, το PET-CT, το FMRI, και η μαγνητική φασματοσκοπία.